Karin har tolv års erfarenhet i breda roller där hon haft huvudansvar för ekonomifunktioner inom privat, offentlig och semioffentlig sektor, arbetat med organisation, förändringsarbete, HR, marknad, varumärke, strategiska planer, rapportering mot myndigheter, projekt, jämställdhet/inkludering och styrelsearbete. Nedan följer några exempel på hur dessa kompetenser kan nyttjas.

Har du andra önskemål? Hör av dig! 

CFO on the Go

Många företag har antingen en inhyrd ekonom som sköter löpande redovisning eller så sköter man det själv. VD och ledning kan sakna ett stöd kring ekonomiska frågor, såsom styrelserapportering, årsbokslut, budget, investeringar eller strategiska val. Där är CFO on the Go lösningen.

Ni hyr in Karin som CFO utifrån det behov just ert företag har. Vi inleder med ett möte där vi utvärderar ert upplägg och gör en bedömning av hur mycket hjälp ni vill ha. Kostnadseffektivt och tryggt med ett ekonomiskt bollplank. 

Deputy on Demand

Som VD i ett litet eller medelstort företag står du ofta ensam med viktiga beslut och såväl strategiska som operativa frågor. Det kan röra sig om organisationsförändringar, vägval för företaget, expansion eller personalfrågor. 

Med Deputy on Demand får du din egen vice VD, men som dels har en neutral roll och dels hyrs in de timmar du behöver. 

 

Vi inleder arbetet med ett möte där du får presentera behov, frågeställningar och mål. Utifrån det sätter vi ihop ett upplägg där du får stöd i de frågor du behöver. 

Clean up

Ibland kör det ihop sig. Kanske har ditt företag expanderat fort och rutinerna halkat efter, en nyckelperson hastigt slutat eller blivit sjukskriven. Ekonomi och administration, avtal, personal, interna rutiner, externa rapporteringar - allt kan snabbt bli lidande. Oavsett varför röra har uppstått kan du kontakta oss. Vi reder upp din oreda. 


Kontakta oss och berätta om just ditt företags situation.


Interimslösningar

Ibland uppstår akuta situationer som behöver en smidig och snabb lösning. En nyckelperson blir sjuk, något händer i omvärlden, belastningen blir högre än planerat. Då kan en interimslösning skapa andrum.


Karin har erfarenhet av interimsuppdrag som COO, CFO, controller, administrativ chef och redovisningsekonom. 


Styrelseuppdrag

Karin har många års erfarenhet av styrelsearbete, både som rapporterande mot styrelse och ledamot. Kompetens inom ekonomi, organisation, personal, marknad, ledarskap och förändringsarbete är ofta värdefullt både strategiskt och operativt. 


Kontakta oss och berätta om just ditt företags behov av styrelsekompetens.