Vad behöver du?

Hellcats verksamhet bygger på mina samlade erfarenheter och kompetenser, bland annat:


- Tolv år som CFO/vice VD

- Förändringsarbete och organisationsbygge

- Strategiska frågor inom personal och marknad

- Föreläsare och moderator

- Författare och krönikör 

- Styrelseordförande och ledamot
- Interimsuppdrag i olika chefsroller och som controller 

 

Vad vi gör

FÖRETAGSTJÄNSTER


Saknar du som företagsledare strategiskt eller operativt stöd i frågor som rör organisation, personal, ekonomi, styrelse eller förändringsarbete?

Har en nyckelperson slutat eller blivit sjuk?


Titta närmare på våra tjänster Deputy on Demand och CFO on the Go!


FÖRELÄSNINGAR


Karin ställer i sina föreläsningar vetenskap mot fördomar och varvar med egna erfarenheter. Exempel på ämnen är ledarskap, beslutsfattande, jämställdhet och företagande.


Karin tar också gärna moderatorsuppdrag.


FÖRFATTARSKAP


Här hittar du novellsamlingar, böcker, artiklar och krönikor av Karin.


Är du intresserad av en signering eller författarafton?

En gästbloggare eller krönikör?


Hör av dig!