Vad behöver du?

Hellcats verksamhet bygger på mina samlade erfarenheter och kompetenser, bland annat:


- Tolv år som CFO/vice VD

- Förändringsarbete och organisationsbygge

- Strategiska frågor inom personal och marknad

- Föreläsare inom en rad olika ämnen

- Författarskap  

- Styrelsearbete

 

Vad vi gör

FÖRETAGSTJÄNSTER


Saknar du som företagsledare strategiskt eller operativt stöd i frågor som rör organisation, personal, ekonomi, styrelse eller förändringsarbete?


Titta närmare på våra tjänster Deputy on Demand och CFO on the Go!


FÖRELÄSNINGAR


Karin ställer i sina föreläsningar vetenskap mot fördomar och varvar med egna erfarenheter. Exempel på ämnen är ledarskap, beslutsfattande, jämställdhet och företagande.


Välj mellan färdiga föreläsningar och skräddarsydda lösningar.FÖRFATTARSKAP


Här hittar du novellsamlingar och böcker skrivna av Karin.


Är du intresserad av en signering eller författarafton?


Hör av dig!